Čína

ČÍNA  

 

Faktografie:
 • Oficiální název: Čínská lidová republika 
 • Rozloha: 9 596 960 km2
 • Počet obyvatel: 1 284 303 000
 • Hlavní město: Peking (Beijing) 
 • Úřední jazyk: čínština
 • Náboženství: taoistické, buddhistické, islámské 
 • Měna: juan (CNY) 
 • Státní zřízení: komunistická republika  
 • Gramotnost: 81%
 • Podnebí: liší se podle polohy a nadmořské výšky jednotlivých území, od arktického severu až po tropický jih 
 • Vízová povinnost: oboustranná

 

 

Čína je kolébkou jedné z nejstarších a nejvyspělejších civilizací na světě.Snad žádná jiná země na světě nemá tolik tváří jako Čína. Je zemí s velkým množstvím náboženství, tradicí, myšlení, zvyků a způsobu chování. Je rozsáhlou zemi, oplývající bezpočtem turistických atrakcí. Jsou tu jedinečné historické lokality a nádherné přírodní scenérie.

Velká čínská zeď, hlavní město Peking, Šanghaj, Hong Kong, Xi´an - figuríny desetitisícové podzemní armády, Tibet, Daishan - posvátná hora, Turpan, Karakorum Highway jsou jenom některé z mnoha pamětihodností a krás, které Vás přivítají v zemi s nezapomenutelnou a neopakovatelnou atmosférou.

 

Peking 

Hlavní město Čínské lidové republiky Peking Vás překvapí svou bohatou historií i pulsujícím ruchem velkoměsta. Jakožto centrálně spravované město na úrovni provincie podléhá přímo ústřední vládě. V Pekingu, který je po staletí správním a kulturním centrem země, se nachází proslulé náměstí Nebeského klidu či Zakázané město, komplex paláců a chrámů odkud dříve vládli čínští císařové. Celkový počet obyvatel Pekingu v dnešní době přesahuje 17 miliónů. V roce 2008 Peking hostil XXIX.letní olympijské hry.

 

Hlavní město Číny prošlo bouřlivou historií, jejíž počátky lze spatřovat již v polovině 3. tisíciletí před naším letopočtem. Ve 13. století bylo vydrancováno vojsky Čingischána. Během dalších dvou staletí se město vzpamatovalo z porážky, aby se v 15. století stalo nejdůležitějším městem celé Číny. K významným změnám došlo zejména za posledního půl století. Komunisté významně přetvořili město k obrazu svému, strhli mnoho oslavných oblouků, zbourali vnější hradby, vystavěli široké bulváry a moderní sídliště. Stará tradiční zástavba byla již z velké části zlikvidována a v tomto trendu se navíc stále ještě pokračuje. Přelomové v historii města se staly již zmíněné olympijské hry; díky nim se rozhodl Peking přebudovat svoji velkou část, vzniknly nové čtvrti, nové trasy metra a samozřejmě i sportoviště. 

Velká čínská zeď

Velká čínská zeď je starý systém opevnění táhnoucí se napříč severní Čínou. V dnešní podobě byla vybudována za dynastie Ming v době od konce 14. do začátku 17. století. Jejím účelem bylo chránit Čínu před mongolskými nájezdy. Podobná opevnění proti vpádům kočovných kmenů byla však budována již v dávnějších dobách. Zeď se táhne v délce 6 700 km; východní počátek má v Šan-chaj-kuan na hranicích vlastní Číny a Mandžuska a končí daleko na západě u Ťia-jü-kuan na pokraji pouště Gobi, v místech, kudy přes roztroušené oázy kdysi pokračovala západním směrem Hedvábná stezka. V některých úsecích probíhá zeď v několika liniích a vytváří odbočky (započteno do celkové délky), na jiných místech je naopak přerušena. Od roku 1987 je Velká čínská zeď zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Navzdory tomu je ochrana zdi dosud nedostatečná; v odlehlejších místech je zchátralá a dochází k rozebírání na stavební materiál. Zrestaurovány a turisticky zpřístupněny jsou jen některé menší úseky. V roce 2007 byla Velká čínská zeď zařazena mezi nových sedm divů světa.

 

PRAKTICKÉ RADY NA CESTU

Doporučení 
Cizinci nemají povoleno navštěvovat tzv. uzavřené oblasti. Seznam uzavřených oblastí však není veřejnosti přístupný. Do uzavřených oblastí lze cestovat pouze se zvláštním povolením, o které je třeba požádat na místním oddělení policie Public Security Bureau.

Uvolnění politické a společenské situace v posledních letech přináší nárůst kriminality a prostituce. Nejčastější formou trestné činnosti vůči cizím státním příslušníkům jsou krádeže osobních dokladů, finančních prostředků a jiných cenných předmětů. Bezpečnostní situace se postupně spíše zhoršuje. 

Cizinci, kteří cestují do Tibetu bez povolení, mohou být zadrženi místními orgány a vyhoštěni ze země. Organizátoři vysokohorských expedic musí požádat o povolení k výstupu na China Mountaineering Association. Zhoršení bezpečnostní situace se týká i města Šanghaje. Za poslední období je Generálními konzu-láty EU v Šanghaji registrován zvýšený počet případů obtěžování, okradení, podvod-ného či jinak nezákonného jednání vůči občanům EU. 

Na místě je zvýšená pozornost především při návštěvě nočních podniků - kluby, bary - a jejich okolí, stejně jako je žádoucí vyhnout se různým nestandardním situacím v pozdních nočních hodinách. 

Zdravotnictví 

Cizinci jsou obvykle nuceni hradit náklady za ošetření a jinou lékařskou péči v ČLR v hotovosti. Jsou-li pojištěni, mohou následně uplatnit nárok u své pojišťovny. Většina zdravotnických zařízení vyžaduje před hospitalizací nebo ošetřením zaplacení zálohy do výše přepokládaných nákladů. Jsou známé i případy odmítnutí poskytnutí ošetření z důvodu nedostatečné výše finančních prostředků. Doporučujeme uzavření kvalitního cestovního zdravotního pojištění kryjícího nejen náklady na lékařskou péči a hospitalizaci, ale i případnou repatriaci. Kromě toho je stejně důležité mít k dispozici dostatečnou hotovost či krytou mezinárodní platební kartu, pokud by garance pojišťovny nebyla shledána dostatečnou. Ve zdravotnických zařízeních určených pro léčbu cizinců jsou náklady za ošetření obvykle výrazně vyšší než v ČR.